سقف کشسان آرت اسکای یک نوع سقف کاذب است که از دو عنصر اصلی تشکیل شده‌است: یکی پروفیل احاطه‌کننده و دیگری سقف سبک وزن که در طول پروفیل نصب شده کش می‌آید و نصب می‌شود و بر خلاف سیستم‌های سقفی موجود نیازی به شبکه‌بندی نخواهد و قابل اجرا به صورت یکپارچه می‌باشد. علاوه بر کاربرد این محصول در سقف، در مصارفی همچون دیوارپو