قطعات تکمیلی سقف کشسان که شامل کارتک مخصوص نصب کشسان، هیتر، گیره مخصوص نصب و انواع پروفیل و هرنوع متریالی که مربوط به سقف‌های کاذب کششی است، شرکت ما می‌تواند با قیمت بسیار مناسب برای همکاران عزیز ارائه دهد که همه این‌ها تولید خود گروه مهندسی آرت اسکای می‌باشد که همه این تجهیزات مورد استقبال همکاران عزیزی که در حیطه سقف کاذب کششی مشغول به فعالیت هستند، قرار گرفته است.

تجهیزات ساخت سقف کشسان و آسمان مجازی
تجهیزات ساخت سقف کشسان و آسمان مجازی
تجهیزات ساخت سقف کشسان و آسمان مجازی
تجهیزات ساخت سقف کشسان و آسمان مجازی
تجهیزات ساخت سقف کشسان و آسمان مجازی
تجهیزات ساخت سقف کشسان و آسمان مجازی - دمنده